Home » Organisaties

Deelnemende organisaties

 

Albeda Collega (Transfercentrum)

Belastingdienst

CBS

Erasmus Medisch Centrum (EMC) / Loopbaancentrum Erasmus MC

Erasmus Universiteit

Expertisecentrum Organisatie & Personeel (EC O&P)

Gemeente Delft

Gemeente Den Haag

Gemeente Maassluis

Gemeente Rotterdam

Gemeente Westland

Haagse Hogeschool

HTM Personenvervoer NV

Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland

Loopbaancentrum Servicepunt 71 (SSC met werkgebied gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - EC O&P/Workflow -

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -AIVD -

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -P-direkt -

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Defensie

Ministerie van Financiën

 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Regio Haaglanden

Nationaal Archief

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) -Instituut van het KNAW-

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO -

Politie Haaglanden

Politie Rotterdam Rijnmond

Regionaal Coordinator Mobiliteit Haaglanden (9 samenwerkende gemeenten en de VRH)

RDW

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Sociale Verzekeringsbank (SVB)  / Mobiliteitscentrum Leiden

Sociale Verzekeringsbank (SVB)  / afdeling Loopbaanadvies Rotterdam

Talent MVS (Talentontwikkelcentrum voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam)

Universiteit Leiden Bestuursbureau

UWV Loopbaancentrum regio Midden-West

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Wigo4it

Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt

Zorgpartners Midden-Holland