Home » Organisaties

Deelnemende organisaties

 

Belastingdienst

CBS

Erasmus Medisch Centrum (EMC) / Loopbaancentrum Erasmus MC

Erasmus Universiteit

Expertisecentrum Organisatie & Personeel (EC O&P)

Gemeente Delft

Gemeente Den Haag

Gemeente Maassluis

Gemeente Rotterdam

Gemeente Westland

Haagse Hogeschool

Hogeschool Inholland

HTM Personenvervoer NV

Rijksoverheid

Koninklijke Marechaussee, Staf CKMar/ Directie Personeel en Organisatie

Koninklijk Instituut  Land van  Taal en Volkenkunde (KITLV) -Instituut van het KNAW- 

Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland

Loopbaancentrum Servicepunt 71 (SSC met werkgebied gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - EC O&P/Workflow

 

 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -AIVD- 

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Defensie

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Regio Haaglanden

Nationaal Archief

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) -Instituut van het KNAW- 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO -

Politie Den Haag

Politie Rotterdam

Regionaal Coördinator Mobiliteit Haaglanden (9 samenwerkende gemeenten en de VRH)

RDW

SVB

Talent MVS (Talentontwikkelcentrum voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam)

Universiteit Leiden Bestuursbureau

UWV Loopbaancentrum voor de districten Utrecht/Flevoland en Den Haag/Leiden

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt