MPZH!net

Wat is het MPZH?

 

Het Mobiliteitsplatform Zuid Holland (MPZH) is een samenwerkingsverband tussen een aantal overheids- en gelieerde organisaties in de Randstad.

Het MPZH heeft zich tot doel gesteld om expertise uit te wisselen op het gebied van arbeidsmobiliteit. Voor deze uitwisseling worden onder meer MPZH!net, de MPZH-emailgroep, de MPZH LinkedIn groep en de MPZH-themabijeenkomsten gebruikt. Daarnaast weten de deelnemers elkaar goed te vinden bij bemiddeling of matching van mobiliteitskandidaten.

 

De bijeenkomsten van het Mobiliteitsplatform Zuid Holland vinden in de regel vier keer per jaar plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een thema op het vakgebied behandeld en is er gelegenheid tot netwerken. Deze bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties bij een van de aan het mobiliteitsplatform deelnemende organisaties. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen er ook kandidaten gepitcht worden.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb