Home » Informatie » Wie doet wat?

Wie doet wat?

 

Het MPZH is een zelfsturend netwerk, er is geen echte opdrachtgever. Het bestuur bestaat uit Gemma Huffener, HTM (vz), Jacques Teunisse, Koninklijke Bibliotheek - KB - (secr.), Ilona Lavèn, Haagse Hogeschool (plv. vz) en Gerdien Goudappel, Gemeente Delft (plv. secr.).

 

De voorzitter geeft sturing aan de bijeenkomsten en de secretaris zorgt voor de administratieve taken, beheert de website MPZH!net en zorgt waar nodig voor de communicatie met de leden. Verder organiseren de deelnemers de activiteiten met elkaar en voor elkaar!

 

De deelnemende organisaties zijn op vrijwillige basis aangesloten bij het platform. Maar vrijwillig betekent niet vrijblijvend! Een deelnemer komt natuurlijk niet alleen ‘halen’ maar ook ‘brengen’. Er wordt ook verwacht dat er meegedacht wordt over thema’s en dat men eens in de zoveel tijd bijvoorbeeld mee helpt om een bijeenkomst te organiseren. Maar ook buiten de bijeenkomsten om weten de deelnemers elkaar te vinden.

 

En daar is het allemaal om begonnen, een laagdrempelig netwerk van elkaar en voor elkaar!