Home » Informatie

Informatie 

 

Het Mobiliteitplatform Zuid Holland (MPZH) is een netwerkorganisatie van en voor loopbaan- en/of mobiliteitsadviseurs die werkzaam zijn bij solide organisaties in de regio Zuid Holland (de Randstad). Deze organisaties moeten een herkenbaar mobiliteitsbeleid voeren, dat (mede) wordt uitgevoerd door deze professionals. Te denken valt hierbij o.a. aan loopbaanbeleid en -ontwikkeling, in- uit- en doorstroom, reïntegratie, selectie enz. Deze professionals kunnen voor de overige leden van het platform als ingang in hun organisatie dienen (de netwerkgedachte).

 

Het doel van het platform is het uitwisselen van kennis inzake mobiliteit in de ruimste zin van het woord. Het platform biedt ook de gelegenheid om vacatures en profielen van werkzoekende medewerkers uit te wisselen. Het platform biedt verder de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering op het vakgebied en het uitwisselen van ervaringen (o.a. uitwisselen van ervaringen met gebruikte methoden en middelen en het inzicht geven in nieuwe trends en ontwikkelingen). Het platform streeft er naar dit budgetneutraal te realiseren. 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb